Iulian Oleniuc

Proiecte

InfoGenius
Blog de programare competitivă
Crucea Roșie Iași
Site pentru Crucea Roșie Iași
ABE-PY
Euristici pentru KP-ABE în Python
Music App
Proiect pentru Cloud Computing
Graph Bot
Proiect pentru Programare Avansată
M-PIC
Proiect pentru Tehnologii Web
Numerical Analysis
Proiect pentru Calcul Numeric
SVG Renderer
Proiect pentru Programare în Python
Reads Profiler
Proiect pentru Rețele de Calculatoare