Iulian Oleniuc

Articole

🚜
Boolean Circuit Optimizations for ABE
Articol scris alături de Alex Ioniță și Denis Banu, publicat la conferința KES 2023. Prezintă patru euristici pentru optimizarea circuitelor booleene din cadrul schemelor Key-Policy Attribute-Based Encryption.
WEB
📰
Teza de Licență – Articol
Bazată pe articolul Boolean Circuit Optimizations for KP-ABE. Datorită lipsei restricțiilor de spațiu, problema și abordarea sunt mult mai detaliate decât în articolul original.
PDF
🎪
Teza de Licență – Prezentare
Bazată pe articolul Boolean Circuit Optimizations for KP-ABE. Aceste diapozitive au fost folosite în cadrul prezentării tezei mele de licență. Cred că oferă un rezumat foarte bun asupra subiectului.
PDF
🧠
Introducere în Rețelele Neuronale
Articol care descrie în detaliu concepte de bază, precum procesul de backpropagation. Nu eram deloc mulțumit de cursul de Rețele Neuronale, așa că mi-am făcut propriul paper.
PDF
⛓️
Introducere în Blockchain
Partea mea din proiectul pentru Securitatea Informației. Vorbește despre blockchain, proof-of-work, minerit de bitcoini, funcții hash criptografice și arbori Merkle.
PDF
🧨
Tutorial Minesweeper în JavaScript
Un tutorial detaliat care arată cum să implementezi jocul Minesweeper în Vanilla JavaScript. L-am scris pentru un prieten care încerca să învețe frontend.
WEB
🎳
Introducere în Combinatorică
Lecție pentru InfoGym. Vorbește despre concepte de bază, cum ar fi stars and bars, numerele lui Stirling de speța a II-a și principiul includerii și excluderii.
PDF
🌴
Trie. Algoritmul KMP
Lecție pentru InfoGym. Prezintă structura de date trie și algoritmul Knuth-Morris-Pratt pentru string matching.
PDF
🏝️
Algoritmul Aho-Corasick
Lecție pentru InfoGym. Prezintă algoritmul Aho-Corasick pentru string matching, pornind de la conceptul de automat finit determinist și de la algoritmul KMP.
PDF
🏗️
Lucrul cu Șiruri de Caractere în C++
Lecție pentru InfoGym. Prezintă tipul char, conceptul de pointer, șirurile de caractere din C și clasa std::string din C++.
WEB
🚀
Introducere în STL
Lecție pentru InfoGym. Oferă o introducere în programarea orientată-obiect și în biblioteca STL, axată pe clasa std::vector.
PDF
📚
Probleme cu Subsecvențe
Lecție pentru InfoGym. Trece în revistă tehnici de bază în problemele cu subsecvențe, cum ar fi sumele parțiale, șmenul lui Mars, sliding window și two pointers.
WEB